Chúng tôi, Ai Việt (bên sở hữu và vận hành AiViet.Net), cam kết đảm bảo tính riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi hiểu rằng việc bảo vệ thông tin cá nhân quan trọng của bạn là cực kỳ quan trọng và chúng tôi xác định những biện pháp bảo mật cần thiết để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ tốt nhất.

Nội dung chính sách bảo mật:

1. Thu thập thông tin cá nhân:
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc tương tác với trang web AiViet.Net. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin tài khoản thanh toán của bạn. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích liên quan đến việc cung cấp dịch vụ và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web AiViet.Net.

2. Bảo mật thông tin cá nhân:
Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và quản lý cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa và các công cụ bảo vệ thông tin cá nhân khác để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát hoặc lạm dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng xây dựng và duy trì các chính sách và quy trình bảo mật cần thiết để đảm bảo công ty, nhân viên và đối tác của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất.

3. Sử dụng thông tin cá nhân:
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể được sử dụng cho việc xử lý thanh toán, cung cấp hỗ trợ và gửi thông tin liên quan đến dịch vụ AiViet.Net. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ với bạn về các cập nhật, thông báo quan trọng hoặc mục tiêu tiếp thị.

4. Chia sẻ thông tin cá nhân:
Chúng tôi không chia sẻ, bán, cho thuê hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng từ phía bạn, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

5. Quyền lựa chọn và cập nhật thông tin cá nhân:
Bạn có quyền kiểm soát và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình từ tài khoản người dùng của bạn trên trang web AiViet.Net. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của bạn, trừ khi chúng tôi cần giữ các thông tin này cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh chính đáng.

6. Bảo vệ trẻ em:
Trang web AiViet.Net không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập ý kiến ​​của trẻ em dưới 13 tuổi một cách cố ý. Nếu chúng tôi phát hiện bạn thông tin cá nhân của một trẻ em dưới 13 tuổi đã được chúng tôi thu thập, chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa thông tin đó khỏi hệ thống của chúng tôi.

7. Liên kết bên ngoài:
Trang web AiViet.Net có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc quyền riêng tư của các trang web này. Việc truy cập và sử dụng các trang web bên thứ ba này phải tuân thủ các điều khoản và chính sách riêng của từng trang web.

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ và hiểu rõ chính sách bảo mật này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

This website uses cookies to improve your web experience.