1. Chấp nhận điều khoản: Bằng cách truy cập và sử dụng trang web AiViet.Net, bạn đồng ý tuân thủ và chấp nhận các điều khoản và điều kiện được nêu sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

2. Quyền sở hữu trí tuệ: Tất cả quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung, hình ảnh, mã nguồn và phần mềm trên trang web AiViet.Net thuộc về Ai Việt hoặc các bên thứ ba có liên quan. Bạn không được sao chép, phân phối hay tái sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ Ai Việt.

3. Hạn chế sử dụng: Bạn cam kết sử dụng trang web AiViet.Net theo các quy định pháp luật hiện hành và không thực hiện bất kỳ hành vi phạm pháp nào, bao gồm việc truy cập trái phép vào hệ thống, gửi hoặc truyền tải các nội dung vi phạm bản quyền hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

4. Dịch vụ và nội dung: Ai Việt cung cấp các dịch vụ và nội dung trên trang web AiViet.Net nhằm cung cấp thông tin và phục vụ mục đích giáo dục. Bạn không được sử dụng các dịch vụ hoặc nội dung trái với các quy định và chính sách quy định bởi Ai Việt.

5. Bảo mật thông tin: Ai Việt cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, việc truyền tải thông tin trên Internet có thể không hoàn toàn an toàn. Bạn chịu trách nhiệm cho việc bảo mật thông tin cá nhân của mình và tự chịu rủi ro khi sử dụng trang web AiViet.Net.

6. Thay đổi và chấm dứt: Ai Việt có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần hoặc toàn bộ trang web AiViet.Net, dịch vụ hoặc nội dung mà không cần thông báo trước. Ai Việt cũng có quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào trang web và dịch vụ bất kỳ lúc nào.

7. Miễn trừ trách nhiệm: Trang web AiViet.Net được cung cấp "as is" mà không có bất kỳ cam kết hay bảo đảm nào. Ai Việt không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc phụ thuộc vào việc sử dụng trang web này.

8. Liên kết bên ngoài: Trang web AiViet.Net có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Tuy nhiên, Ai Việt không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác, nội dung hoặc quyền riêng tư của các trang web bên ngoài này.

9. Hiệu lực pháp lý: Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh và áp dụng theo luật pháp của Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trang web AiViet.Net sẽ được giải quyết thông qua trọng tài hoặc tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Đây chỉ là một tóm tắt các điều khoản và điều kiện sử dụng của Ai Việt. Bạn nên đọc và hiểu rõ toàn bộ văn bản của Điều khoản và Điều kiện trên trang web AiViet.Net.

This website uses cookies to improve your web experience.